Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)

Programmas  īstenošanas ilgums -100 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

Programma  paredz  sniegt angļu valodas rakstīšanas un sarunvalodas pamatus, kas nepieciešami ikdienas lietošanā multikultūru sabiedrībā. Programma sniedz iespēju iegūt angļu  valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runāšanas prasmes un rakstību atbilstoši līmeņa prasībām.

 

Programmas  saturs

Personas  vizītkarte. Es, mana ģimene un draugi

Cilvēka izskats. Dzīvesvieta

Daba. Mana  ikdiena

Iepirkšanās un pakalpojumi

Atpūta. Brīvais laiks. Ceļošana

Sports un veselība

Svētku laiks

Izglītība un  profesionālā karjera

Ieguvumi  un rezultāti

  • iegūs prasmes sazināties ikdienišķās situācijās, kur notiek vienkārša informācijas apmaiņa par ikdienišķiem tematiem un darbībām,
  • iegūs zināšanas pastāstīt vienkāršos teikumos par sevi un citiem cilvēkiem, savu izglītību un darbu, sazināties ceļojuma laikā.

 

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi