Pašnovērtējums

PašnovērtējumsPDF

Pašnovērtējuma zinojums

Darba Kārtības noteikumi 2021.g

Instrukcija par Zoom lietošanu

Nolikums "ASV Studija" 2021.g.

Iekšējie noteikumu par COVID - 19

Iekšejās kartības noteikumi 2021.g