Pašnovērtējums 2020

Pašnovērtējums 2020PDF

Pašnovērtējums 2020

Darba Kārtības noteikumi 2020.g.

Nolikums "ASV Studija" 2021.g.

Iekšējie noteikumu par COVID - 19

Iekšejās kartības noteikumi 2020.g.