Par mums

Profesionālas pilnveides un profesionālas tālākizglītības iestāde "ASV Studija" ir dibināta 2011. gada 19. augustā.

Kopš dibināšanas izglītības iestāde sekmīgi un aktīvi veic pieaugušo apmācību, kā arī īsteno projektus: Bezdarbnieku un darba meklētāju kuponu apmācību, mūžizglītības pasākumi un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi. To pamatā ir izstrādātas dažādas metodes un izdales materiālu sakopojumi. Profesionālas pilnveides un tālākizglītības iestādes ,,ASV Studija" lielākais sadarbības partneris ir Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - NVA), sadarbībā ar kuru tiek apmācīti sociāli atstumto riska grupu locekļi, Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA), sadarbībā ar kuru tiek izglītoti nodarbinātie sabiedrības locekļi.

Izglītības iestādes piedāvāto programmu klāsts ir plašs, jo mācību programmas tiek veidotas tajās jomās, kuras visvairāk ir pieprasītas no darba dēvēju, izglītības, sociālo partneru, valsts aģentūras puses. Izglītības iestāde īsteno dažāda veida profesionālās pilnveides izglītības programmas, neformālas izglītības programmas, kuras nepieciešamas izglītojamajiem integrācijai darba tirgū. Izglītības programmu apmācības iesaistīto pedagogu izglītībā un darba pieredze atbilst katras izglītības programmas prasībām.

Izglītības iestādes "ASV Studija" mērķis ir veidot ilgtermiņa sadarbību, izprotot klientu mācību vajadzības un atbilstoši tām nodrošināt mūsdienīgus un kvalitatīvus apmācību risinājumus, lai sekmētu klausītāju attīstību un izaugsmi.

Izglītības iestāde piedāvā savus pakalpojumus, galvenokārt Daugavpils un Augšdaugavas novada iedzīvotājiem, kā arī citu Latgales reģiona iedzīvotājiem.

Apmācības īstenošanas vietu adreses:

• Ģimnāzijas iela 5, Daugavpilī, LV-5401;

• Alejas iela 86, Daugavpilī, LV-5401

• Kr.Valdemāra iela 37, Daugavpilī, LV-5401;

Sadarbības partneri:

• Daugavpils pilsētas dome;

• Augšdaugavas novada dome;

• Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde;

• Valsts izglītības satura centrs;

• Valsts izglītības attīstības aģentūra;

• Nodarbinātības valsts aģentūra;

• Sabiedrības integrācijas fonds.

Prezentācijā - Lejupielāde PDF!

Pašnovērtējums 2023