Pasniedzēji

Pasniedzēji

Valsts valodas pasniedzēji:

Kristīne Benda           

 

Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Universitātē. Latviešu valodas un literatūras specialitātē piešķirta filologa kvalifikācija. Daugavpils Universitātes maģistra grāds, Starpkultūru attiecību speciālists.
Ludmila Pilecka Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Universitātē. Latviešu valodas un literatūras specialitātē piešķirta filologa kvalifikācija.
Dīna Azere Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Institūtā. Latviešu un krievu valodas specialitātē piešķirta filologa, pasniedzēja kvalifikācija. Filoloģijas maģistra grāds un doktora grāds krievu filoloģijā.

Darba pieredze: Starptautiskā programma “Krievu valoda kā svešvaloda – studentu no Anglijas un Amerikas (ASV militārpersonas) apmācība” – (sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, SIA “LatInSoft”), krievu valodas pasniedzēja.  Latviešu valodas skolotāja.

Rita  Stepanova Iegūta augstākā  izglītība Daugavpils Universitātē ., piešķirta  pasniedzēja  kvalifikācija .Latviešu valodas un literatūras   skolotāja cittautu mācībvalodas skolā. Profesionālā maģistra grāds.
Jeļena Liskina Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Latviešu valodas specialitātē piešķirta skolotāja kvalifikācija. Maģistra grāds pedagoģijā.

 

Angļu valodas pasniedzēji:

Larisa Ivanova Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Institūtā. Angļu un krievu valodas specialitātē piešķirta filologa, pasniedzēja kvalifikācija. Sanktpēterburgas Pedagoģiskā universitāte, Defektoloģiskā fakultāte, surdo nodaļa.

Darba pieredze: Angļu valodas skolotāja Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrs

Ilona Oboleviča Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Angļu un krievu valodas specialitātē piešķirta pasniedzēja kvalifikācija.

Darba pieredze: Angļu  – krievu tulkotāja un angļu valodas skolotāja ārzemniekiem.

Valentīna Cvečkovska Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Angļu valodas specialitātē piešķirta pasniedzēja kvalifikācija.

Darba pieredze: Daugavpils Centra vidusskolas angļu valodas skolotāja.

Aleksandra Dorofejeva Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Universitātē Filoloģijas maģistra grāds piešķirta angļu valodas un literatūras skolotāja, pasniedzēja kvalifikācija. 

 

Vācu valodas pasniedzēji:

Valentīna Talerko Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Vācu un krievu valodas specialitātē piešķirta skolotāja kvalifikācija. Filoloģijas maģistra grāds un doktora grāds vācu valodas filoloģijā.

Darba pieredze: Daugavpils Universitātes docente un katedras vadītāja. Daugavpils Universitātes lektore. 

Liana Ceceruka Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Vācu un krievu valodas specialitātē piešķirta skolotāja kvalifikācija.

Darba pieredze: Daugavpils 24. pirmizglītības iestādes vācu valodas skolotāja. Daugavpils 12. vidusskolas krievu un vācu valodas skolotāja.

 

Datorzinības/ ditālo prasmju  pasniedzēji:

Jeļena Cerpiņa Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Universitātē. Daugavpils Universitātes maģistra grāds, informātikas mācīšanas metodikas apakšnozarē. Darba pieredze: Daugavpils Pedagoģiskā Universitātē Informātikas Katedrā datorsrecialiste.
Inese Ribicka Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Matemātikas, informātikas un fizikas specialitātē piešķirta skolotāja kvalifikācija. Maģistra grāds pedagoģijā (informātika (datorzinātņu) mācīšanas metodika). Doktora grāds vadībzinātnes nozarē.
Vita Meldrīķe Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Matemātikas, informātikas un mājturības specialitātē piešķirta pamatskolas  skolotāja kvalifikācija. Pedagoģijas maģistra grāds Informātikas mācību metodikas apakšnozarē. Datorsistēmu un datortīklu administratora kvalifikācija.

 

Mazā biznesa organizēšana:

Jelena  Feoklistova Iegūts profesionālā maģistra grāds Baltijas Starptautiskajā akadēmijā uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā, uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikācija.

Iegūts profesionālā maģistra grāds Baltijas Starptautiskajā akadēmijā sociālajā darbā, sociālā darbinieka kvalifikācija. 

Andris Pļaskota Iegūta augstākā profesionālā izglītība Sociālo Tehnoloģiju augstskolā, Tiesību zinātņu bakalaura grāds un jurista kvalifikācija. Maģistra profesionālais grāds  uzņēmējdarbības tiesiskajā regulēšanā.

Daugavpils Universitāte Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnēs un jurista kvalifikācija

 

Digitālā  projektu vadība:

Inese Ribicka Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Matemātikas, informātikas un fizikas specialitātē piešķirta skolotāja kvalifikācija. Maģistra grāds pedagoģijā (informātika (datorzinātņu) mācīšanas metodika). Doktora grāds vadībzinātnes nozarē. 
Ludmila Osecka Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Universitātē, Ekonomikas bakalaura grāds, Ekonomikas maģistra grāds.

Latvijas Universitāte Grāmatvedības un audita maģistra grāds.

Darba pieredze:- PAS  Daugavpils siltumtīkli , projektu vadītāja.

 

Digitālais mārketings :

Inese Ribicka Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Matemātikas, informātikas un fizikas specialitātē piešķirta skolotāja kvalifikācija. Maģistra grāds pedagoģijā (informātika (datorzinātņu) mācīšanas metodika). Doktora grāds vadībzinātnes nozarē. 

 

Grāmatvedība iesācējiem:

Diāna Lispuha Iegūta augstākā  izglītība  Daugavpils  Universitātē . RSEBAA profesionālā maģistra   grāds  uzņēmējdarbības vadībā

Darba  pieredze: SIA Konts  grāmatvede 

 

Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana:

Vlačēslavs  Troščenkovs Iegūta augstākā  izglītība RīgasTehniskajā   Universitātē  Transporta  sistēmu inženiera kvalifikācija

Darba pieredze: A/S Latvijas Dzelzceļš -Elektrotehnisko  iekārtu MPC