Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)

Programmas  īstenošanas ilgums -100 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

Programma sniedz iespēju iegūt angļu valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runāšanas prasmes un rakstību atbilstoši līmeņa prasībām

 

Programmas  saturs

Pamatinformācija par  sevi

Attiecības  ar citiem  cilvēkiem

Māja un apkārtējā  vide

Mācības un izglītība. Profesionālā  karjera

Mūsdienu  dzīves ritms.  Transports un satiksme

Pakalpojumi

Brīvais laiks (izklaide, sports, ceļošana u.c. nodarbes)

Kultūra un  valoda

Cilvēks, veselība un sports

Saziņa un komunikācijas  līdzekļi

Bizness un finanses

Slavenības. Savstarpējās  attiecības

Ieguvumi  un rezultāti

  • spēs monologā un dialogā sazināties par ikdienas tēmām,
  • lietos profesionālo leksiku, lasīs un sapratīs dažādus tekstus,
  • pratīs uzrakstīt vēstuli, recenziju, avīžrakstu, eseju vai sacerējumu par noteiktu tēmu,
  • uztvers liela apjoma tekstus par zināmiem tematiem.

 

 

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi