Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)

Programmas  īstenošanas ilgums -100 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

Programma paredz pilnveidot zināšanas un turpināt angļu valodas apguvi, attīstīt praktiskās komunicēšanas spējas, kā arī papildināt vārdu krājumu un iegūt prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši līmeņa pakāpei.

 

 

Programmas  saturs

Cilvēki, ģimene, sabiedriskā dzīve

Māja. Darbs

Izglītība

Ēdiens, uzturs

Pirkumi un pakalpojumi

Ceļojumi, tūrisms

Kultūra, māksla

Brīvais laiks

Sports.Veselība.

Apkārējā vide.

Zinātne un  tehnoloģijas.

Ieguvumi  un rezultāti

  • iegūs prasmes sazināties dažādās dzīves situācijās ar sarežģītāku gramatisko konstrukciju izmantošanu, kur notiek informācijas apmaiņa.
  • iegūs zināšanas veidot dialogu par sadzīves un profesionālajām tēmām, savu izglītību un darbu, sazināties ceļojuma laikā.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi