Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)

Programmas  īstenošanas ilgums -100 akadēmiskās  stundas

 

Programmas  mērķis                                                                                                              

Pilnveidot lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un sarunvalodas prasmes un iemaņas Lower Intermediate līmenī un pielietot  dažādās sabiedriskās vietās konkrētās sadzīves situācijās, lietišķās sarunās un telefonsarunās. Programma sniedz iespēju iegūt angļu valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runāšanas prasmes un rakstību līmeņa prasībām.

 

Programmas  saturs

Dzīvesvieta

Ēdiens (kafejnīca, restorāns). Skaidrā nauda vai norēķinu karte

Ikdiena. Ārējais izskats un raksturs

Jūtas un rīcības. Fiziskā pasaule

Dabas spēks. Dzīve pilsētā un laukos

Darbs un karjera

Sports. Veselība, cilvēka organisma iespējas

Pirkumi un pakalpojumi

Tūrisms un atvaļinājums

Noziegums un sods

Neaizmirstami iespaidi. Slavenības

 

Ieguvumi  un rezultāti

  • iegūs prasmes sazināties dažādās dzīves situācijās ar sarežģītāku gramatisko konstrukciju izmantošanu, kur notiek informācijas apmaiņa.
  • iegūs zināšanas veidot dialogu par sadzīves un profesionālajām tēmām, savu izglītību un darbu, sazināties ceļojuma laikā.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi