Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)

Programmas  īstenošanas ilgums -150 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

Attīstīt angļu valodas lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākajā specialitātē un veicināt profesionālās terminoloģijas apguvi un tās praktisko lietošanu.

 

Programmas  saturs

Personas  vizītkarte

Ziņas par savu ģimeni. Draugi un paziņas

Dzīvesvide

Mācības un izglītība. Profesionālā  karjera

Mūsdienu  dzīves ritms

Pakalpojumi

Darbības ar finansēm

Kultūra un  valoda

Cilvēks, veselība un sports

Saziņa un komunikācijas  līdzekļi

Svētki

Valsts un  sabiedrība, politika

Ieguvumi  un rezultāti

Apgūs ekonomikā un uzņēmējdarbībā visbiežāk izmantojamos terminus studiju un turpmākā darba mērķiem, atpazīs un reproducēs apgūto leksiku profesionālā vidē, komunicējot ar klientiem, darījumu partneriem, atšķirs lietišķo/darījumu valodas stilu, atradīs sev vajadzīgo rakstisko un mutisko informāciju.

 

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi