Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība)

Programmas  īstenošanas ilgums -150 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

  • sniegt izpratni par mājas lapas izveides pamatprincipiem, kā arī gūt praktiskas iemaņas mājas lapu izveidošanā un uzturēšanā.
  • apgūt pamatprasmes WEB risinājumu izstrādē, gūt praktiskā darba pamatiemaņas problēmu identificēšanā un risināšanā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;

 

 

Programmas  saturs

Mājas lapas veidošanas pamati

Dizains, noformējums, mājas lapas pamatprincipi

Jēdzieni: vietne, hiperteksts, hipersaite, www,  pārlūkprogramma

Domēns. Hostings. HTML valoda

WEB serveri un mājas lapu publicēšana

PHP valoda.  Attēlu apstrāde

CMS – satura vadības sistēma

SEO, Papildservisi

Web programmēšana

Ieguvumi  un rezultāti

  • gūs izpratni par mājas lapas izveides pamatprincipiem;
  • apgūs praktiskas iemaņas mājas lapu izveidošanā un uzturēšanā;
  • iegūs zināšanas par web teksta veidošanu un programmatūras iespējām;

 

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi