Datorzinības (ar priekšzināšanām)

Programmas  īstenošanas ilgums -120 akadēmiskās  stundas

 

Programmas  mērķis

Programmā paredzēts apgūt padziļinātas zināšanas par informācijas tehnoloģijām, izmantot datoru lietotnes sarežģītu uzdevumu izpildei. Sniegt zināšanas un veidot praktiskā darba iemaņas un prasmes datoru lietošanā informācijas apstrādē (tekstapstrādē, izklājlapā, datu bāzēs, prezentācijā, sadarbība tiešsaistē, informācijas tehnoloģijas drošībā), kas nepieciešamas ikdienas profesionālajā darbā.

 

 

Programmas  saturs

Personālā datora uzbūve

Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm

Tekstapstrāde. MS Word. Izklājlapas (Microsoft Excel)

Prezentācijas (Microsoft Powerpoint)

Internets. Elektroniskais pasts

Datu bāze

Ieguvumi  un rezultāti

  • iegūs padziļinātas prasmes un iemaņas par visām pamattēmām, kuras ir nepieciešamas, lai saprastu, kā strādā dators un kā strādāt ar datoru,
  • iemācīsies veikt darbā nepieciešamos uzdevumus, apstrādāt informāciju un dokumentus.

 

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi