Datorzinības (bez priekšzināšanām)

Programmas  īstenošanas ilgums -120 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

Sniegt zināšanas un veidot praktiskā darba iemaņas un prasmes datoru lietošanā informācijas apstrādē, kas nepieciešamas ikdienā, dot iespēju veiksmīgai konkurētspējai darba tirgū.

 

Programmas  saturs

Personālā datora uzbūve

Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm

Tekstapstrāde. MS Word

Izklājlapas (Microsoft Excel). Prezentācijas (Microsoft Powerpoint)

Internets. Elektroniskais pasts

Ieguvumi  un rezultāti

  • iegūs nepieciešamās zināšanas, lai saprastu, kā strādā dators un kā strādāt ar datoru,
  • iegūs praktiskās iemaņas darbā ar datoru, lai veiktu nepieciešamos darba uzdevumus informācijas un dokumentu apstrādei.

 

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi