Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Programmas  īstenošanas ilgums- 160 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un izpratni par datu vākšanu, sistematizēšanu un datu analīzi, iepazīties ar datu analīzes iespējām, izmantojot programmatūras statistikas datu apstrādei un atskaišu sagatavošanu.Attīstīt sapratni par populāro datu analīzes metožu iespējām un ierobežojumiem. Iepazīstināt ar “data mining” tehnoloģijām, kuras palīdz pētniekiem atpazīt partnerus un intelektuāli izmantot lielus datu masīvus.

 

Programmas  saturs

Darba vides iepazīšana un iekārtošana ātrākai informācijas ievadei un apstrādei

Datu tabulu veidošana un datu izmantošana

Datu analīzes veikšana un statistika, rakurstabulas

Diagrammas izveide un izmantošana

Hipersaites

Failu koplietošana un  drošība

Ieguvumi  un rezultāti

-izglītības procesa rezultātā iegūs zināšanas un prasmes datu aprakstīšanā, prognozēšanā un klasifikācijā. Spēs analizēt un sistematizēt datus, iepazīsies ar datu analīzes iespējām, izmantojot programmatūras statistikas datu apstrādei un atskaišu sagatavošanu

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.