Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excell

Programmas  mērķis 

Sniegt zināšanas par Excel būtisku lomu datu uzglabāšanā, apstrādē un analīzē. Mācību programmas gaitā dos prasmes, kā organizēt un analizēt datus, kā arī izpratni par Excel integrāciju citām programmām.

Programmas  saturs

 1. Datu analīze. Datu informācija un organizācija.
 2. Datu tabulu veidošana un datu izmantošana.
 3. Datu analīzes veikšana un statistika, rakurstabulas.
 4. Diagrammas izveide un izmantošana
 5. Integrācija ar citām programmām
 6. Failu koplietošana un drošība

Izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

 • Iegūtas zināšanas par efektīgākās datu vākšanas metodes un datu tabulas veidošana
 • Iegūtas zināšanas par datu analīzes un apstrādes metodes.

 

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

 

Agile projektu vadība ar Microsoft Project

Programmas  mērķis 

Izglītības procesā apgūt zināšanas par vienu no tādiem elastīgākiem projektu pārvaldes rīkiem kā Agile metodologija, kas spēj palīdzēt sadarboties un integrēties komandām, vadīt projektus un nodrošināt veidnes projektu uzsākšanai. Izglītības procesā tiks attīstītas digitālas prasmes un kompetences Microsoft Project izstrādes projektu pārvaldības programmatūrā, kas iekļauj sevī integrēto Agile projektu vadības sistēmu.

Programmas  saturs

 1. Projektu vadības galvenie aspekti
 2. Agile pamatprincipi, jēdzieni un būtība.
 3. Ievads projektu vadībā ar Agile (biznesa modeļi, klientu tipi un segmentēšana, komunikācija,
 4. Agile īstenošana: Agile vides izveide (SCRUM un KANBAN).
 5. Agile īstenošana: Rezultātu sasniegšana Agile vidē. Komandas darba vadīšana.
 6. Darba uzsākšana ar Microsoft Project..
 7. Agile projekta uzsākšana ar Microsoft Project, uzdevumu izveide un strukturēšana.

 

Izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

 • Iegūtas zināšanas par projekta vadības pamatprincipiem.
 • Iegūtas zināšanas par Agile projektu resursu vadība izmantojot Microsoft Project.
 • Iegūtas zināšanas par Agile projektu plāna pielāgošana, informācijas pārvaldība un sekošana projekta norisei, izmantojot Microsoft Project.

 

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi