Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija

Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija

Programmas  īstenošanas ilgums-160 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

Sniegt zināšanas un izpratni par datu vākšanu, sistematizēšanu un datu analīzi, iepazīties ar datu analīzes iespējām, izmantojot programmatūras statistikas datu apstrādei un atskaišu sagatavošanu.Iepazīstināt  ar dažādām intelektuālās datu analīzes koncepcijām un tehnoloģijām, akcentējot daudzlīmeņu statistiskas analīzes un programmatūras pielietojuma iespējas plānošanas un biznesa risinājumu pieņemšanas procesos.

 

Programmas  saturs

Datu  analīze. Datu informācija un organizācija.

Datu tabulu veidošana un datu izmantošana.

Datu analīzes veikšana  un statistika, raksturtabulas.

Diagrammas  izveide un izmantošana.

Hipersaites

Failu koplietošana un drošība.

Dati informācijas ievadei un apstrādei

Finanšu analīzes metodes un datu novērtēšana

Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem ātrākai nepieciešamās informācijas atrašanai un izmantošanai

Ieguvumi  un rezultāti

– izglītības procesa rezultātā izglītojamais iegūs zināšanas un prasmes, kas ļaus noformulēt datu analīzes uzdevumus, pielietot datu analīzes metodes reāliem datiem, novērtēt un prezentēt datus diagrammās. Apgūtas prasmes  veidot uzņēmuma datu uzskaites sistēmu, sagatavot datus uzskaites failu drukāšanai

Programma licencēta un akreditēta.

 

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.