Digitāla marketinga analīze ar Google Ads un Google Analytics

Programmas  mērķis 

Izglītības procesā apgūt zināšanas par efektīvas AdWords reklāmas kampaņas veidošanu, izmantojot dažādus digitālos multimediju rīkus un digitālās vides koplietošanas rīkus, kā arī izmantojot Google Analytic kā iznstrumentu  reklāmas kampaņu  digitālā vidē analīzei.

Programmas  saturs

 1. Digitālā mārketinga pamati un digitālā mārketinga attīstība;
 2. Digitālā mārketinga stratēģija. Digitālais pircējs.
 3. Iepazīšanās ar Google Ads vidi, būtību un efektivitāti
 4. Google Ads konta izveide.
 5. Atslēgvārdu izpēte, optimizācija un iesaiste;
 6. Google Ads grupu strukturēšana, digitālā segmentēšana;
 7. Iepazīšanās ar Google Analytics.
 8. Google Analytics un Google Ads kontu sasaiste, sasaistes nozīme, iespējas pēc sasaistes.

Izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

 • Iegūtas zināšanas par digitāliem rīkiem un digitālā mārketinga analīzē.
 • Iegūtas zināšanas par Google Ads kampaņu analīze: veiksmes un neveiksmes iemesli.
 • Iegūtas zināšanas par reklāmas satura izveidei, digitālo reklāmas kampaņu plānošana.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.