Digitālais mārketings

Programmas  īstenošanas ilgums -120 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

Sagatavot  izglītojamos strādāt ar datorprogrammu „1C Grāmatvedība”, lai paaugstinātu viņu konkurētspēju darba tirgū. Apgūt “1C grāmatvedības” programmas pamatus  par uzņēmuma grāmatvedības uzskaites organizēšanu

 

Programmas  saturs

Programmas “1C: Grāmatvedība 8” darba uzdevumi un principi

Kontu plāns. Atlikumu ievade un citi katalogi

Kase,norēķinu atbildīgās personas

Banku operācijas

Darba alga, kadru uzskaite

Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi

Preču un pakalpojuma uzskaite

Perioda nobeigšana

Reglamenta pārskati

Ieguvumi  un rezultāti

  • iegūtas prasmes strādāt uzņēmumā par grāmatvežiem, izmantojot grāmatvedības datorprogrammu „1C Grāmatvedība”;
  • prasmes izmantot programmu „1C Grāmatvedība” grāmatvedības datu automātiskai ievadei un apstrādei;
  • zināšanas par tipveida dokumentācijas noformēšanu, standarta pārskatu formatēšanu, grāmatvedības un nodokļu reglamenta pārskatu aizpildīšanu.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi