Digitālais mārketings

Digitālais mārketings

Programmas  īstenošanas ilgums -160 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

Programmas mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas digitālā mārketinga aktivitāšu organizēšanā, elektroniskās vides priekšrocību izmantošanā mārketingā un uzņēmuma attīstībā.

 

Programmas  saturs

Digitālā marketinga pamati

E-komercija

Meklētājprogrammu marketings

Lokālais marketings

Sociālo tīklu marketings

Mobilais marketings

Baneru reklāma

E-pasta marketings

Digitālās reklāmas rīki

Digitālā marketinga rezultātu analīze

Ieguvumi  un rezultāti

-zināšanas par plānošanu, vadīšanu un kontrolēšanu digitālā mārketinga darījumā; zināšanas par digitālā mārketinga priekšrocībām un trūkumiem.Iegūs daudzveidīgu pieredzi par digitālo projektu īpatnībām un veidiem, praktisko prasmi par mājas lapas veidošanas mārketinga principiem un digitālo projektu virzīšanas stratēģijām digitālajā vidē, kā arī daudzveidīgu mācību darba pieredzi, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.