Digitālās prasmes (ar priekšzināšanām)

Programmas  īstenošanas ilgums-  160 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

Sniegt zināšanas un veidot praktiskā darba iemaņas un prasmes datoru lietošanā informācijas apstrādē (tekstapstrādē, izklājlapā, datu bāzēs, prezentācijā, sadarbība tiešsaistē, informācijas tehnoloģijas drošībā), kas nepieciešamas ikdienas profesionālajā darbā.

Programmas  saturs

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pamatjēdzieni

Datora lietošana un datņu pārvaldība

Tekstapstrāde

Izklājlapas

Datu bāzes

Prezentācijas

Informācija un komunikācija.

Sadarbība tiešsaistē

Informācijas tehnoloģijas drošība

Ieguvumi  un rezultāti

– izglītības procesa rezultātā izglītojamais attīstīs digitālās prasmes augstākā līmenī. Iegūs zināšanas par “aparatūru”, “programmatūru”, tīklu lietošanu datorsistēmās. Iemācīsies organizēt datus datu bāzē, kā arī veidot pārskatus, pielietot internetu – e-pasta izveidošana, informācijas meklēšana; semināru, konferenču, vebināru u.c. organizēšana.

 

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.