Digitālās prasmes iesācējiem

Digitālās prasmes iesācējiem

Programmas  īstenošanas ilgums- 160 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

Sniegt zināšanas un veidot praktiskā darba iemaņas un prasmes datoru lietošanā informācijas apstrādē, kas nepieciešamas ikdienas profesionālajā darbā

Programmas  saturs

Personālā datora uzbūve

Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm.

Tekstapstrāde (MC Word)

Izklājlapas (Microsoft Excel)

Prezentācijas (Microsoft PowerPoint)

Internets. Elektroniskais pasts

E-platformas

Datora un interneta drošība.

Ieguvumi  un rezultāti

– izglītības procesa rezultātā izglītojamais iegūs prasmes, kā lietot datora ierīces. Attīstīs digitālās prasmes – sastādīt tabulas,veikt ātros aprēķinus un datu apstrādi, kā arī izveidot datu grafikus, diagrammas. Iemācīsies izmantot Google instrumentus biznesa vadībā, E-platformu Zoom, Webex, Microsoft Teams u.c.

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.