Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel programmā

Programmas  īstenošanas ilgums -120 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

  • sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas digitālā mārketinga aktivitāšu organizēšanā, elektroniskās vides priekšrocību izmantošanā mārketingā un uzņēmuma attīstībā.
  • attīstīt teorētisko zināšanu kopumu par digitālo mārketingu un veicināt praktiskās pielietošanas iemaņas darbā ar digitālā mārketinga instrumentiem un kanāliem

 

Programmas  saturs

Elektroniskās vides attīstība un tās izmantošana

Elektronisko mediju veidi un to pielietojums

Digitālie kanāli un to darbības pamatprincipi

Uzņēmuma reklamēšana tiešsaistē

Meklētājprogrammas, to darbības princips

Pareiza tīmekļa lapas optimizācija. Lokālais mārketings

Sociālie tīkli un mārketings. Mobilo ierīču iespējas

Satura mārketings. Reklāmas tīkls

Mērķauditorijas atlase. Efektīva video izmantošana

Tīmekļa datu analīze

Sava tiešsaistes veikala izveidošana

Ieguvumi  un rezultāti

  • zināšanas par plānošanu, vadīšanu un kontrolēšanu digitālā mārketinga darījumā;
  • iegūs daudzveidīgu pieredzi par digitālo projektu īpatnībām un veidiem;
  • praktiskas prasmes par mājas lapas veidošanas mārketinga principiem un digitālo projektu virzīšanas stratēģijām digitālajā vidē;

 

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi