Grāmatvedība iesācējiem

Grāmatvedība iesācējiem

Programmas  īstenošanas ilgums- 160 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

Iepazīties ar grāmatvedības nozīmi un uzdevumiem, sniegt pamatzināšanas grāmatvedības uzskaitē gan divkāršā, gan vienkāršā ieraksta sistēmā. Ar grāmatvedības pārskatu palīdzību izprast informāciju par uzņēmuma finansiālo stāvokli. Sniegt zināšanas  par uzņēmuma grāmatvedības uzskaites datu un rezultātu un informācijas atspoguļošanu finanšu pārskatos.

 

Programmas  saturs

Grāmatvedības uzskaites pamati

Konti grāmatvedības uzskaitē

Naudas līdzekļu uzskaite

Norēķinu uzskaite

Reglamentējoši dokumenti nodokļu sistēmai LR

Krājumu uzskaite. Pamatlīdzekļi

Digitalizēta grāmatvedības uzskaite.

 

Ieguvumi  un rezultāti

Izglītojamiem būs iegūtas zināšanas par grāmatvedības procesu un darbībām saimniecisko darījumu reģistrēšanā un grāmatošanā organizācijas uzskaites kontos; par uzņēmuma grāmatvedības uzskaites datiem un rezultātus sagatavošanu; būs iegūtas prasmes, kā atspoguļot informāciju finanšu pārskatos, par nodokļu sistēmu uzņēmuma, bilanci un gada pārskata dokumentāciju, kompetenci esošo informāciju izmantošanā biznesa attīstības vajadzībām.

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.