Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes

Programmas  īstenošanas ilgums -120 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

  • sniegt zināšanas un veidot praktiskās darba iemaņas un prasmes datoru lietošanā informācijas apstrādē, kas nepieciešamas ikdienas profesionālajā darbā.
  • attīstīt kompetence prezentācijas lietotnes izmantošanā

 

Programmas  saturs

Lietotnes izmantošana

Darbs ar prezentācijām

Prezentācijas izveide

Prezentācijas apskates režīmi/skati

Teksts. Diagrammas

Grafiskie   objekti

Prezentāciju  sagatavošana

Ieguvumi  un rezultāti

  • iegūtas zināšanas un prasmes dažādu prezentācijas skatu lietošanā, prasme;
  • izvēlēties dažādas slīda izklājuma un  noformējuma veidnes;
  • prasmes ievadīt, rediģēt un formatēt prezentācijas tekstu;
  • prasmes atlasīt, izveidot un formatēt diagrammu, ievietot un rediģēt attēlus, ilustrācijas, zīmētus objektus.

 

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi