Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana

Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana

Programmas  īstenošanas ilgums -160 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

  • izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un sagatavot speciālistus, kuri programmēs un uzturēs automātikas sistēmas, kuru pamatā ir kontrolleri;
  • sniegt zināšanas par mikrokontrolleru programmēšanu;
  • apgūt  programmējamo kontrolleru terminoloģiju, PLC uzbūvi un darbības principus, izpildmehānismu un sensoru pieslēgšanas principus;
  • apgūt pamatzināšanas un pamatprasmes kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšanā;
  • apgūt zināšanas programmēt uzturēt,uzlabot kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmas.

 

Programmas  saturs

Elektrotehnikas pamati

Kontrolleri, mikrokontrolleri un mikroprocesori

Mikroprocesoru vadības sistēmas

Mikroprocesori un programmējamie loģiskie kontrolleri

Darbmašīnu vadības sistēmas

Programmējamie loģiskie kontrolleri

Darba tiesības. Drošības pasākumi

Ieguvumi  un rezultāti

Izglītojamais iegūs zināšanas un prasmes par dažādām programmējamo loģisko kontrolleru “Siemens Logo” versijām, aparatūru, tīkla savienojumu izveidošanu. Iegūs zināšanas par programmu izveidošanu kontrolleriem, par dažādu kontrolleru struktūru un to programmēšanu,par kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšanu.

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.