Profesionālās pilnveides izglītības programmas:

 • Mācību centrs “ASV Studija” veiksmīgi īsteno apmācību procesu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros.
 • Šobrīd apmācība notiek attālinātā formatā.
 • PROGRAMMU APRAKSTS:
 • Digitālās prasmes iesācējiem
  – izglītības procesa rezultātā izglītojamais iegūs prasmes kā lietot datora ierīces. Attīstīs digitālās prasmes - sastādīt tabulas, veikt ātros aprēķinus un datu apstrādi, kā arī izveidot datu grafikus, diagrammas. Iemācīsies izmantot Google instrumentus biznesa vadībā, E-platformu Zoom, Webex, Microsoft Teams u.c.
 • Digitālās prasmes (ar priekšzināšanām)
  - izglītības procesa rezultātā izglītojamais attīstīs digitālās prasmes augstākā līmenī. Iegūs zināšanas par “aparatūru”, “programmatūru”, tīklu lietošanu datorsistēmās. Iemācīsies organizēt datus datu bāzē, kā arī veidot pārskatus; pielietot internetu - e-pasta izveidošana, informācijas meklēšana; semināru, konferenču, vebināru u.c. organizēšana.
 • Datu analīze un pārskatu sagatavošana
  - izglītības procesa rezultātā izglītojamais iegūs zināšanas un prasmes datu aprakstīšanā, prognozēšanā un klasifikācijā. Spēs analizēt un sistematizēt datus, iepazīsies ar datu analīzes iespējām, izmantojot programmatūras statistikas datu apstrādei un atskaišu sagatavošanu.
 • Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija
  - izglītības procesa rezultātā izglītojamais iegūs zināšanas un prasmes, kas ļaus noformulēt datu analīzes uzdevumus, pielietot datu analīzes metodes reāliem datiem, novērtēt un prezentēt datus diagrammās. Kā arī veidot uzņēmuma datu uzskaites sistēmu, sagatavot datus uzskaites failu drukāšanai.

Neformālās izglītības programmas:

 • Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (150 st.);
 • Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim (150 st.);
 • Valsts valoda atbilstoši augstākam valsts valodas prasmes līmenim (150 st.);
 • Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (150 st.);
 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) (100 st.);
 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) (100 st.);
 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate) (100 st.);
 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) (100 st.);
 • Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) (150 st.);
 • Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced) (150 st.);
 • Vācu valoda (bez priekšzināšanām) (150 st.);
 • Vācu valoda (ar priekšzināšanām) (100 st.);
 • Datorzinības (bez priekšzināšanām) (120 st.);
 • Datorzinības (ar priekšzināšanām) (120 st.);
 • Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība) (150 st.);
 • Digitālais mārketings (120 st.);
 • Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel programmā (120 st.);
 • Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes (120 st.).