Valsts valoda – augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)

Programmas  īstenošanas ilgums -120 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

Programma sniedz iespēju iegūt latviešu valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runāšanas prasmes un rakstību atbilstoši C2 līmeņa prasībām.

Programmas  saturs

Personas  vizītkarte. Ziņas par savu ģimeni

Draugi un paziņas. Dzīvesvide

Mācības un izglītība.Profesionālā  karjera

Mūsdienu  dzīves ritms

Pakalpojumi

Darbības ar finansēm

Kultūra un  valoda

Cilvēks, veselība un sports

Saziņa un komunikācijas  līdzekļi

Svētki

Valsts un  sabiedrība, politika.

Ieguvumi  un rezultāti

Iemācīsies pilnīgi  brīvi sarunāties, izteikties un izvērsti diskutēt par dažādiem tematiem, veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļu izmantošanu, pilnībā izprotot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztvert zemtekstu un nozīmes nianses.

 

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi