Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2)

Programmas  īstenošanas ilgums -120 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

  • iegūt latviešu valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runāšanas prasmes un rakstību atbilstoši A2 līmeņa prasībām.
  • veidot prasmes saprast rakstveidā un mutvārdos   izmantot biežāk lietoto leksiku  atbilstīgi   tematikai  un situācijām.

 

Programmas  saturs

Personas  vizītkarte

Es, mana ģimene un draugi. Cilvēka izskats

Dzīvesvieta

Daba

Mana  ikdiena

Iepirkšanās un pakalpojumi

Atpūta. Brīvais laiks

Ceļošana.  Sports un veselība

Svētku laiks

Izglītība un  profesionālā karjera

Es esmu Latvijā

Ieguvumi  un rezultāti

Iemācīsies veidot un lietot frāzes un īsus teikumus, lai  vienkāršos teikumos sazinātos par tematiem, kas saistīti ar sadzīves situācijām vai personas nodarbošanos, lasīt un saprast vienkāršus tekstus,aizpildīt tipveida dokumentus, uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztvert un saprast skaidri runātus neliela apjoma ar personas nodarbošanos un sadzīvi saistītus tekstus.

 

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi