Valsts valoda – vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2)

Programmas  īstenošanas ilgums -160 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

  • sniegt iespēju iegūt latviešu valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runāšanas prasmes un rakstību atbilstoši B2 līmeņa prasībām.
  • Intensīvi paplašināt savu vārdu krājumu, apgūt biežāk lietotās vārdu nozīmes un vienkāršākos vārdu darināšanas veidus

 

Programmas  saturs

Personas  vizītkarte

Ziņas par savu ģimeni. Draugi un paziņas

Dzīvesvieta

Saziņa un  tehnoloģijas

Vide  un laiks

Darbs, profesionālā  karjera

Darbības  ar  finansēm

Sabiedrība un politika

Svētki. Kultūra un  valoda

Ieguvumi  un rezultāti

Izglītojamie papildinās savu vārdu krājumu, apgūs sarežģītākas gramatiskās konstrukcijas un iemācīsies brīvi formulēt savas domas par sadzīves un profesionālajām tēmām. Iemācīsies  skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasīt un saprast dažāda satura tekstus, uzrakstīt dažādus dokumentus, izziņas, kā arī  sarežģītākus tekstus par sadzīves, sociālās dzīves un profesionāliem tematiem.

 

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi