Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksa tiešsaites rīkiem “Canva” un “Adobe Ilustrator”

Programmas  mērķis 

Sniegt zināšanas par darbu ar tiešsaites rīkiem Canva un Adobe Ilustrator: izmantojot programmas rīkus vektorgrafikas izstrādei, ievērojot dizaina un kompozīcijas pamatprincipus.

Programmas  saturs

 1. Jauna materiāla veidošana  saglabāšana un kopīgošana ar Canva.com
 2. Gatavu sagatavju izmantošana un pielāgošana ar Canva .com.
 3. Dažādu elementu (rāmju, līniju, ikonu u.c.) izmantošana;
 4. Teksta ievietošana, noformēšana, izkārtojumi.
 5. Attēlu augšupielāde un apstrāde un saglabāšana un kopīgošana ar Canva.com.
 6. Reklāmas, plakātu, skrejlapu izveide;
 7. Prezentācuju un video materiālu izvedei ar Canva.com
 8. Iepazīšanās ar “Adobe Ilustrator”, tās personalizēšana efektīvam darbam;
 9. Grafikas veida atšķirības. Rastra grafikas attēla pārveidošana vektorgrafikā.
 10. Dažādu formu zīmēšana un pielāgotu formu veidošana
 11. Darbs ar tekstu – tā pievienošana un noformēšana.
 12. Objektu noformēšana un transformēšana
 13. Failu saglabāšana “Adobe Ilustrator”

Izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

 • Iegūtas zināšanas par uzņēmuma logo un grafiskos elementus elektroniskai videi izstrādāšanu.
 • Iegūtas zināšanas par pakalpojuma/produkta reklāmas bukletu izstrādāšanu.
 • Iegūtas zināšanas par darbu ar tiešsaites rīkiem Canva un Adobe Ilustrator.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.