Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Pieteikšanās projekta 6. kārtai noslēdzās 2021. gada 30. jūnijā. Lai sāktu izglītošanos, strādājošajiem izglītības iestādē jāveic 10% līdzmaksājums. Plašāka informācija par uzņemšanas noteikumiem un grupu komplektēšanu publicēta vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv .

Līdz jūlija beigām VIAA vērtēja pieteicēju atbilstību uzņemšanas nosacījumiem un par pārbaudes rezultātiem dalībniekus informēja e-pastā. Pēc pārbaudes veikšanas VIAA informāciju nodeva izglītības iestādēm, kas tālāk sazinājas ar tiem dalībniekiem, kuri atbilst uzņemšanas nosacījumiem, lai vienotos par mācību grupu komplektēšanu un mācību līgumu slēgšanu. Visas mācības tiks uzsāktas šī gada septembrī.

Šobrīd mūsu centrā no iesniegtajiem pieteikumiem reģistrēti 63 cilvēki. Pulcējas 4 grupas, kuras uzsāks savu apmācību no septembra vidus:

  1. grupā – Digitālās prasmes iesācējiem startoja 08.09;
  2. grupā – Digitālās prasmes (ar prikšzināšanām) – 09.09;
  3. grupā – Datu analīze un pārskatu sagatavošana – 20.09;
  4. grupā – Datu analīze un datu vizualizācija – 21.09;

Visi dalībnieki ir brīdināti un informēti par mācību procesa uzsākšanu un to gaitu. Plašāka informācija par programmām un šo projektu publicēta mūsu mājās lapā sadaļā PROJEKTI!