No š.g. 14.marta Profesionālās tālākizglītībās centrā “ASV studija” direktora pienākumus pildīs Tatjana Tamane.

Pildīs sekojošus profesionālās tālākizglītībās centra “ASV studija” direktora pienākumus:

  1. centra darba organizēšana.
  2. personāla atlase centra darbības nodrošināšanai.
  3. centra stratēģijas, pašnovērtējumu u.c.

Rikojums T.Tamane