Profesionālās  pilnveides un profesionālās tālākizglītības iestāde “ASV Studija” veiksmīgi ir uzsākusi  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  programmu īstenošanu 7. kārtas ietvaros

Mācības  ir uzsāktas 5 profesionālās pilnveides izglītības programmās:

Izglītības  programma Izglītojamo    skaits
Digitālā  projektu  vadība 2 grupas-40

 

Digitālais  mārketings 9
Grāmatvedība  iesācējiem 2 grupas- 29
Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana 13
Mazā biznesa organizēšana 10

 

Novēlam veiksmi mācībās!