PIETEIKŠANĀS 6. KĀRTĀ NOSLĒGUSIES!

Nāc mācīties Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestādē “ASV Studija”.

Mācību centrs “ASV Studija” veiksmīgi īsteno apmācību procesu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros.

Šobrīd apmācība notiek attālinātā formatā.

Ja strādājat un esat sasniedzis 25 gadu vecumu, un vēlaties uzlabot esošās vai arī apgūt jaunas prasmes, lai paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū, piesakieties uz kādu no zemāk redzamajām mācību programmām:

Profesionālas pilnveides programmas Iegūtais izglītības dokuments Nepieciešamais izglītības līmenis Mācību ilgums  

Līdzmaksājums 10%*

Digitālās prasmes iesācējiem (programma ir akreditēta) Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību Vidējā izglītība

3-4 mēneši (160h) teorija: 55 praktiskie darbi: 105

51.20 EUR
Digitālās prasmes ar priekšzināšanām (programma ir akreditēta) Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību Vidējā izglītība 3-4 mēneši (160h) teorija: 70 praktiskie darbi: 90           51.20 EUR
Datu analīze un pārskatu sagatavošana (programma ir akreditēta)

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Vidējā izglītība 3-4 mēneši (160h) teorija: 78 praktiskie darbi: 82  

51.20 EUR

 

Datu zinātne, datu analīze, datu vizualizācija (programma ir licenzēta) Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību Vidējā izglītība 3 -4 mēneši (160h) teorija: 75 praktiskie darbi: 85 51.20 EUR

* Maksājot tikai 10% – līdzmaksājumu 51,20 EUR (var segt arī darba devējs) no kopējās mācību maksas. Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs.

VAR PIETEIKTIES STRĀDĀJOŠAS PERSONAS:

 • vecumā no 25 gadiem;
 • nodarbinātas un pašnodarbinātas personas;
 • strādājošie pensionāri;
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību);
 • jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā.

PIETEIKŠANĀS PROGRAMMĀM:

PROGRAMMU APRAKSTS:                               

 1. Digitālās prasmes iesācējiem –  izglītības procesa rezultātā izglītojamais iegūs prasmes kā lietot datora ierīces. Attīstīs digitālās prasmes – sastādīt tabulas, veikt ātros aprēķinus un datu apstrādi, kā arī izveidot datu grafikus, diagrammas. Iemācīsies izmantot Google instrumentus biznesa vadībā, E-platformu Zoom, Webex, Microsoft Teams u.c.
 2. Digitālās prasmes (ar priekšzināšanām) – izglītības procesa rezultātā izglītojamais attīstīs digitālās prasmes augstākā līmenī. Iegūs zināšanas par “aparatūru”, “programmatūru”, tīklu lietošanu datorsistēmās. Iemācīsies organizēt datus datu bāzē, kā arī veidot pārskatus; pielietot internetu – e-pasta izveidošana, informācijas meklēšana; semināru, konferenču, vebināru u.c. organizēšana.
 3. Datu analīze un pārskatu sagatavošana – izglītības procesa rezultātā izglītojamais iegūs zināšanas un prasmes datu aprakstīšanā, prognozēšanā un klasifikācijā. Spēs analizēt un sistematizēt datus, iepazīsies ar datu analīzes iespējām, izmantojot programmatūras statistikas datu apstrādei un atskaišu sagatavošanu.
 4. Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija –  izglītības procesa rezultātā izglītojamais iegūs zināšanas un prasmes, kas ļaus noformulēt datu analīzes uzdevumus, pielietot datu analīzes metodes reāliem datiem, novērtēt un prezentēt datus diagrammās. Kā arī veidot uzņēmuma datu uzskaites sistēmu, sagatavot datus uzskaites failu drukāšanai.

IEVĒRO UN ŅEM VĒRĀ:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes;
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas;
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā;
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās;
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī;
 • Mācības notiks attālinātā formā;
 • Mācības notiks valsts valodā.