6.karta. ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

0
Mācību centrs “ASV studija” piedalās ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6.kartā. Šobrīd mūsu centrā piedalās apmācībā 63 cilvēki četrās programmās: 1. grupā –...

Nodarbināto profesionālā pilnveide mācību centrā “ASV Studija”

0
Projekta mērķis Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu ES fondu...

Mācību procesa organizēšana “ASV Studijā”

0
Sakarā ar ārkārtējo epidemioloģisko situāciju valstī, telpās drīkst atrasties tikai: ar mutes un deguna aizsegu; ievērojot 2 metru distanci; bieži mazgājot un dezinificējot rokas; ...

Apmācība pieaugušajiem – 6.kārta

0
PIETEIKŠANĀS 6. KĀRTĀ NOSLĒGUSIES! Nāc mācīties Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestādē “ASV Studija”. Mācību centrs “ASV Studija” veiksmīgi īsteno apmācību procesu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001...

“ASV Studija” piedāvā jaunas programmas

0
Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) SIA „ASV Studija” izglītības centrs piedāvā bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuri ir saņēmuši NVA apmācību kuponu, iespēju papildināt...